Sunday, December 29, 2013

இராமாயணம் - தூயவர் துணி திறன் நன்று தூயதே

இராமாயணம் - தூயவர் துணி திறன் நன்று தூயதே 


வீடணனை சேர்க்கக்  கூடாது என்று சுக்ரீவன் உட்பட எல்லோரும் கூறி விட்டார்கள். இராமன் அனுமனின் எண்ணத்தை கேட்க்கிறான். அனுமனுக்கோ  மற்றவர்கள் சொன்ன கருத்தில் உடன் பாடில்லை. இருந்தாலும் அதை எவ்வளவு இனிமையாக, நாசுக்காக சொல்கிறான்.....

அனுமன் கூறுகிறான்

எனக்கு முன்னால் பேசியவர்கள் எல்லோரும் தூயவர்கள். அவர்கள் துணிந்து தங்கள் கருத்துகளை கூறினார்கள். அவைகள் நல்ல கருத்துகளே. இருந்தாலும், நான் ஒன்றைக் கூற விரும்புகிறேன். இவன் (வீடணன்) தீயவன் என்று நான் கருதவில்லை. மேலும் சில கருத்துகளை கூற விரும்புகிறேன்

பாடல்

தூயவர் துணி திறன் நன்று தூயதே;
ஆயினும், ஒரு பொருள் உரைப்பென், ஆழியாய்!
"தீயன்" என்று இவனை யான் அயிர்த்தல் செய்கிலேன்;
மேயின சில பொருள் விளம்ப வேண்டுமால்.

பொருள்

தூயவர் = தூயவர்கள் (சுக்ரீவன் முதலானோர்)

துணி = துணிந்து

திறன் = திறமையுடன்

நன்று = நல்லதையே சொல்லி இருக்கிறார்கள்

தூயதே = தூய்மையானதே அவர்கள் சொன்னது ;

ஆயினும், = ஆனாலும்

ஒரு பொருள் = ஒரு பொருள். அதாவது அவர்கள் சொன்னதைத் தவிர வேறு ஒரு பொருளை

 உரைப்பென் = நான் சொல்லுவேன்

ஆழியாய்! = சக்கரப் படை கொண்டவனே

"தீயன்" என்று = தீயவன் என்று 

இவனை = இந்த வீடணனை

யான்  = நான் (அனுமன்)

அயிர்த்தல் செய்கிலேன் = சந்தேகம் செய்ய மாட்டேன்

மேயின சில பொருள் = அதற்கான  சில காரணங்களை
 
விளம்ப வேண்டுமால் = சொல்ல வேண்டும்

மற்றவர்களின் கருத்து தனக்கு ஏற்புடையது இல்லை என்றாலும் அதை சொன்னவர்களை அனுமன் அவமதிக்கவோ, அவர்களை தரக் குறைவாகவோ பேசவில்லை.

அவர்கள் தூயவர்கள், நல்லவர்கள், திறமையானவர்கள், நல்ல கருத்தையே கூறி இருக்கிறார்கள் என்று ஆரம்பிக்கிறான்.

பேச்சு ஒரு கலை என்றால் அந்த கலையை அனுமனிடம் கற்றுக் கொள்ளலாம்.

குறுந்தொகை - நல் அறிவு இழந்த காமம்

குறுந்தொகை - நல் அறிவு இழந்த காமம் 


அவளுக்கு, அவன் மேல் அளவற்ற காதல். அவனோ மேல் ஜாதிப் பையன். இவளோ சேரியில் வாழ்பவள். காதலுக்கு கண்ணா இருக்கு இதை எல்லாம் அறிந்து கொள்ள ? காதல் வந்து  விட்டது.

பாறையின் இடுக்கில் முளை விடும் செடி போல் அவள் மனதில் காதல்.

தோழியிடம் சொல்லி வருந்துகிறாள்....

"அவன் இந்த சேரி பக்கம் எல்லாம் வர மாட்டான், அப்படியே வந்தாலும் என்னை கட்டி அணைக்க மாட்டான். மற்றவர்களின் சுடு காட்டைப் எப்படி வெறுப்போடு பார்ப்போமோ அப்படி என்னை பார்ப்பான். வில்லில் இருந்து புறப்பட்ட அம்பு எப்படி வேறு எதையும் சட்டை பண்ணாமல் நேரே போகுமோ அது போல என் காமம் எதையும் காணாமல் அவன் பால் செல்கிறது " என்று சொல்லி கண் கலங்குகிறாள்.....

பாடல்

ஓரூர் வாழினுஞ் சேரி வாரார் 
சேரி வரினு மார முயங்கார் 
ஏதி லாளர் சுடலை போலக் 
காணாக் கழிப மன்னே நாணட்டு 
நல்லறி விழந்த காமம் 
வில்லுமிழ் கணையிற் சென்றுசேட் படவே. 

பொருள் 

ஓரூர் வாழினுஞ் = ஒரே ஊரில் வாழ்ந்தாலும் 

சேரி வாரார்  = நாம் வாழும் இந்த சேரிக்கு வாரார்

சேரி வரினும் = சேரிக்கு வந்தாலும் 

மார முயங்கார் = என்னை மார்போடு கட்டி அணைக்க மாட்டான்

ஏதி லாளர் = மற்றவர்களின்

சுடலை போலக் = சுடு காட்டைப் போல
 
காணாக் கழிப = காணமல் போய் விடுவான்

மன்னே

நாணட்டு = நாண் + அற்று = நாணம் அற்று

நல்லறி விழந்த காமம் = நல்ல அறிவை இழந்த காமம்

வில்லுமிழ் = வில்லு உமிழும் , வில்லில் இருந்து வெளிப்பட்ட

கணையிற் சென்று = கணை (அம்பு) போல சென்று

சேட் படவே. = தூரத்தில் செல்லுமே அது போல

சுடுகாட்டை யார் விரும்புவார்கள். கண்டாலும் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு போய் விடுவார்கள். சற்று வேகமாக போய் விடுவார்கள். அதிலும் மற்ற ஜாதி காரர்களின்  சுடு காடு என்றால் எவ்வளவு வெறுப்பு இருக்கும் ? அப்படி என் மேல்  வெறுப்பு கொள்கிறான் என்று கலங்குகிறாள்.

அவள் சோகத்தின், கண்ணீரின் ஈரம் காலம் கடந்து வந்தும் நம் நெஞ்சை தொடுகிறது அல்லவா ?
அபிராமி அந்தாதி - நலம் கொண்ட நாயகி

அபிராமி அந்தாதி - நலம் கொண்ட நாயகி இடங்கொண்டு விம்மி இணை கொண்டு இறுகி இளகி முத்து
வடங்கொண்ட கொங்கை மலை கொண்டு இறைவர் வலிய நெஞ்சை
நடங்கொண்ட கொள்கை நலம் கொண்ட நாயகி நல் அரவின்
படம் கொண்ட அல்குல் பனி மொழி வேதப் பரிபுரையே 

பெண்.

அவளன்றி ஏது இந்த உலகம். அவளன்றி அன்பு ஏது, இனிமை ஏது, சுகம் ஏது ?

பெண்மை இயற்கைலேயே  அழகானது.

அவர்களின் குரல் அதை மிக சுகமானது. இனிமையானது.

அழகோடு அறிவும் சேர்ந்து விட்டால்  அதற்கு இணை ஏது ?

ஆண் இயற்கையிலேயே கொஞ்சம் முரடு. கரடு முரடான குரல். சண்டை பிடிக்கும் சுபாவம். வலிமையான உடல்.

பட்டர் அபிராமியை பார்க்கிறார்.

என்ன ஒரு பேரழகு. அவள் உடல் அழகை பார்த்து வியக்கிறார். அதற்கு மேல் அவளின் இனிய குரல். இனிமை என்றால் பனி போல சில்லென்று இருக்கும் இனிமை.

அவளின் அறிவோ - வேதங்களின் முடிவான அறிவு. கரை கண்ட அறிவு.

இத்தனையும் ஒன்றாக சேர்ந்த அவளை பார்க்கிறார்.

அவளுடைய கழுத்தில் ஒரு முத்து மாலை இருக்கிறது. அந்த மாலை அவளின் மார்பில் கிடந்து புரள்கிறது. அவளுடைய மார்புகள் இளமையானவை. வலிமையானவை. அவள் மூச்சு விடும் போது அவை நெருங்கி வருகின்றன. அந்த முத்து மாலை அவளின் மார்புகளுக்கு இடையே அகப்பட்டு இருக்கிறது. பின் இளகுகிறது.

சிவனின் வலிமையான மார்பை தாங்கும் மார்புகள் அவளுடையவை.

பட்டர்  உருகுகிறார்.

இடங் கொண்டு = நல்ல இடத்தில் இருந்து கொண்டு

விம்மி = விம்மி

இணை கொண்டு = இணையான இரண்டு மார்புகளின் இடையே 

இறுகி = அவை ஒன்று சேரும்போது இறுகி

இளகி = பின் அவை விலகும்போது இளகி

முத்து வடங் = முத்து மாலை

கொண்ட கொங்கை = கொண்ட மார்புகள்

மலை கொண்டு = மலை போன்ற

இறைவர் = சிவனின்

வலிய நெஞ்சை = வலிமையான நெஞ்சை

நடங் கொண்ட = உன் விருப்பப் படி நடனம் ஆட வைக்கும் 

கொள்கை நலம் = நல்ல எண்ணங்கள்

கொண்ட நாயகி = கொண்ட நாயகி

நல் அரவின் = நல்ல பாம்பின்

படம் கொண்ட = பாம்பின் படத்தை போன்ற

அல்குல் = அல்குல்

பனி மொழி = பனி போன்ற மொழி

வேதப் பரிபுரையே = வேதங்களை கால் சிலம்பாக கொண்டவளே அல்லது வேதங்களின் முடிவே

அவளின் அங்க அழகுகள் = மார்பு, அல்குல்
அவளின் குரல் இனிமை = பனி மொழி
அவளின் குணம் = நலம் கொண்ட கொள்கை
அவளின் அறிவு = வேதப் பரிபுரை

அபிராமி.


Saturday, December 28, 2013

இராமாயணம் - விளம்ப வேண்டுமோ ?

இராமாயணம் - விளம்ப வேண்டுமோ ?


வீடணன் சரண் அடைய வந்திருக்கிறான். அங்கிருந்த குரங்குகள் எல்லாம் அவனை சேர்க்கக் கூடாது, அவனை சிறை பிடிக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றன.

இராமன் மந்திர ஆலோசனை சபையை கூட்டுகிறான்.

சுக்ரீவன், அங்கதன், சம்பாதி எல்லோரும் விபீஷணனை சேர்க்கக் கூடாது என்று சொல்கிறார்கள்.

அனுமன் அமைதியாக இருக்கிறான்.

இறுதியில் இராமன், அனுமனிடம் அவன் எண்ணம் என்ன என்று கேட்க்கிறான்.

அவன் என்ன சொன்னான் என்பதை விட எப்படி சொன்னான் என்று பார்ப்போம்.

நம் வீட்டிலோ, அலுவகலத்திலோ, நண்பர்கள் கூட்டத்திலோ நமக்கு எதிரான கருத்துகளை மற்றவர்கள் சொன்னால் நாம் என்ன செய்வோம் ?

முதலில் அவர்கள் மேல் கோபம் வரும் ... இப்படி முட்டாள்களாக இருக்கிறார்களே என்று  எரிச்சல் வரும்....நம் முறை வரும் போது அவர்கள் சொன்னதை  எதிர்த்து நம் கருத்தை வலுவாகக்  கூறுவோம்...அவர்கள் வருத்தப் படுவார்கள், வாதம் வலுக்கும், உணர்சிகள் உச்சம் எட்டும்..

அனுமன் மற்றவர்கள் கருத்தை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. இருந்தாலும் அதை எவ்வளவு பணிவாக, அன்போடு பண்போடு கூறுகிறான் என்று பார்ப்போம்....

"இங்கு எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள். அறிவில் உயர்ந்தவர்கள். அவர்கள் எல்லோரும் அது  செய்யத் தக்கது அல்ல என்று கூறி  விட்டார்கள். அவர்கள் நல்லவர்கள். அறிந்து தெரிந்துதான் சொல்லி இருக்கிறார்கள். இதற்கு மேலும் நான் எதுவும் கூற வேண்டுமா " என்று அனுமன்  ஆரம்பிக்கிறான்.

பாடல்

'எத்தனை உளர், தெரிந்து எண்ண ஏய்ந்தவர்,
அத்தனைவரும், ஒரு பொருளை, "அன்று" என,
உத்தமர், அது தெரிந்து உணர, ஓதினார்;
வித்தக! இனி, சில விளம்ப வேண்டுமோ?

பொருள்

'எத்தனை உளர் = எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள்
தெரிந்து = தெரிந்து
எண்ண  = எண்ணி, நான்றாக நினைத்து 
ஏய்ந்தவர் = அறிந்தவர்கள்
அத்தனைவரும் = அனைவரும்
ஒரு பொருளை = வீடணனை அடைகல்மாக ஏற்றுக் கொள்ளலாமா என்ற அந்த ஒரு பொருளை
"அன்று" என = தேவை இல்லை என்று
உத்தமர் = உத்தமர்கள்
அது தெரிந்து = அதன் நல்லது கெட்டதை தெரிந்து
உணர = உணர்து
ஓதினார் = கூறினார்கள்
வித்தக! = வித்தகனே
இனி, சில விளம்ப வேண்டுமோ? = இனி வேறு ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமா ?

என்று மிக மிக பணிவுடன் ஆரம்பிக்கிறான்.

அவர்கள் சொன்ன கருத்துகள் எதுவும் அனுமனுக்கு ஏற்புடையது அல்ல. அதற்கான காரணங்களை பின்னால் ஒவ்வொன்றாக கூறுகிறான். கடைசியில் இராமன் அனுமனின் கருத்தை ஏற்றுக் கொள்கிறான்.

சொல்லின் செல்வன் எப்படி பேச வேண்டும் என்று நமக்கு கற்றுத் தருகிறான்.

கற்றுக் கொள்வோமே...
Wednesday, December 25, 2013

குறுந்தொகை - இந்த மனசு போய் என்ன செய்யப் போகிறது ?

குறுந்தொகை - இந்த மனசு போய் என்ன செய்யப் போகிறது ?


நான் இங்கே இருக்கேன்...என்னோட மனசு இருக்கே அது இப்படி ஊருக்கு முந்தி அவளைப் போய் பார்த்து என்ன செய்யப் போகுது...நான் என் கையால அவளை கட்டி பிடிக்கிற மாதிரி வருமா இந்த மனம் கட்டிப் பிடிப்பது ?

இன்னும் எவ்வளவு தூரம் போகணும் அவளை பார்க்க, ஆனா இந்த மனம் எங்கே கேக்குது...அது பாட்டுக்கு ஓடிப் போயிருச்சு அவளை பார்க்க....அஞ்சுவ தறியா தமர்துணைதழீஇய 
நெஞ்சுநப் பிரிந்தன் றாயினு மெஞ்சிய 
கைபிணி நெகிழினஃ தெவனோ நன்றும் 
சேய வம்ம விருமா மிடையே 
மாக்கடற் றிரையின் முழங்கி வலனேர்பு  
கோட்புலி வழங்குஞ் சோலை 
எனைத்தென் றெண்ணுகோ முயக்கிடை மலைவே.

பொருள்

அஞ்சுவது அறியாது = அஞ்சுவதை அறியாமல்

தமர் = தமர் என்றால் துணை, உறவு. இங்கு தலைவி

துணை = துணை

தழீஇய  = தழுவும் பொருட்டு

நெஞ்சு = என் மனம்

நம் பிரிந்தன்று = நம்மை விட்டு பிரிந்து சென்றது

ஆயினும் = ஆனாலும்

எஞ்சிய = மீதம் உள்ள (வெறும் மனம் மட்டும் போனால், மீதியுள்ள உடல்)


கை = கை

பிணி = பிணித்தல், தழுவதல்

நெகிழின் = நெகிழ்ந்தால்

அ ஃது எவன் = அதனால் என்ன பயன் ?

நன்றும் = நல்ல, இந்த இடத்தில் நிறைய

சேய = தூரம் உள்ள

இருவாம் இடையே  = எங்கள் இருவருக்கும் உள்ள இடை வெளி

மாக் கடல் = பெரிய கடல்

திரையின் = அலைகளின்
முழங்கி  = முழக்கம் போன்ற ஒலி

வலனேர்பு = வலமாக எழுந்து
 
கோட்புலி = கொடுமையான புலி

வழங்குஞ் சோலை = இருக்கும் கானகம்

எனைத்து = எத்தனை

என்று = என்று

எண்ணுகோ  = எண்ணுவேன் ?

முயக்கிடை = அவளை கட்டி அணைப்பதற்கு

மலைவே = மலைபோல் தடையாக உள்ள

கொஞ்சம் கரடு முரடான பாடல் அமைப்பு தான். வார்த்தைகளை கொஞ்சம் இடம் மாற்றிப் போட்டால் அர்த்தம்  விளங்கும்.


தலைவன் வேலை முடித்து விட்டு ஊர் திரும்புகிறான். சண்டைக்கு போய் விட்டோ, அல்லது பொருள் சேர்த்துவிட்டோ ரொம்ப நாள் கழித்து வருகிறான்.

தேரில் மிக விரைவாக மனைவியைத் தேடி வருகிறான்.

வருகின்ற வழி எல்லாம் பெரிய காடுகள்.

அந்த காட்டில் புலி உறுமுகின்றது. அது கடல் அலை போல சத்தம் போடுகிறது.

ஆபத்தான வழிதான்.

அவன் நினைத்துப் பார்க்கிறான்... அவள் எப்படி இருப்பாள் ? என்ன உடை உடுத்தி இருப்பாள் ? என்ன நகை போட்டு இருப்பாள் என்று அவன் அவன் கற்பனை விரிகிறது...அவளைப் பார்க்க அவன் மனம் அவனுக்கு முன்னே ஓடிவிட்டது.

கற்பனையில் அவளைக் கண்டு மகிழ்கிறான்...


அவனுக்கு புன் முறுவல் வருகிறது....

இந்த மனம் போய் என்ன செய்யப் போகிறது...இந்த மனதால் அவளை கட்டி பிடிக்க முடியுமா  ? அப்படியே கட்டி பிடித்தாலும் நான் என் கையால் அவளை அணைப்பது போல  வருமா என்று புன்முறுவல் பூக்கிறான்....


இரசனையான பாடல் ...

தலைவன் தலைவிக்கு இடையே உள்ள அன்பை வெளிப் படுத்தும் ஒரு இனிய பாடல்.

இப்படி பல பாடல்களைக் கொண்டது குறுந்தொகை....நேரமிருப்பின் மூல நூலைப் படித்துப் பாருங்கள்.
இராமாயணம் - காணாமலே காதல்

இராமாயணம் - காணாமலே காதல் 


வீடணன், இராமனிடம் சென்று அடைக்கலமாக விரும்புகிறான். இராமன் யார் என்றே அவனுக்குத் தெரியாது. இராமனைப் பற்றி கேள்விப் பட்டது கூட கிடையாது. இருந்தாலும் இராமன் மேல் அப்படி ஒரு அன்பு.

"நான் அவனை இதற்கு முன் பார்த்தது கிடையாது. அவனைப் பற்றி கேள்வி பட்டது கூட கிடையாது. அவன் மேல் எனக்கு இவ்வளவு அன்பு பிறக்க என்ன காரணம் என்றும் தெரியவில்லை. எலும்பு வரை குளிர்கிறது. என் மனம் உருகுகிறது. இந்த பிறவி என்ற நோய்க்கு அவன் பகைவன் போலும்" என்று வீடணன் உருகுகிறான்.

பாடல்

'முன்புறக் கண்டிலென்; கேள்வி முன்பு இலென்;
அன்பு உறக் காரணம் அறியகிற்றிலேன்;
என்பு உறக் குளிரும்; நெஞ்சு உருகுமேல், அவன்
புன் புறப் பிறவியின் பகைஞன் போலுமால்.

பொருள்

'முன்புறக் கண்டிலென் = முன்பு அவனைக் கண்டது இல்லை

கேள்வி முன்பு இலென் = அவனைப் பற்றி கேள்வி பட்டது கூட இல்லை

அன்பு உறக் காரணம் அறியகிற்றிலேன் = அவன் மேல் அன்பு கொள்ளக் காரணம் கூட தெரியாது

என்பு உறக் குளிரும் = எலும்பு வரைக் குளிரும்

நெஞ்சு உருகுமேல் = நெஞ்சம் உருகுகிறது

அவன் = அவன்

புன் புறப் பிறவியின் = மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கும் இந்த பிறவியின்

பகைஞன் போலுமால் = பகைவன் போல. பிறவி என்ற பகையை அழித்து மீண்டும் பிறக்காமல் செய்வான்.

அரக்கர் குலத்தில் பிறந்தவன் வீடணன். இராமன் பற்றி அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது.

இருந்தாலும் அவன் மேல் அன்பு பிறக்கிறது.

ஏன் ?

அதற்கு காரணம் அவனுக்கும் தெரியவில்லை.

விநோதாமாய் இல்லை ?

இந்த அன்புக்கு காரணம் என்ன ? இந்த அன்பை அவனுக்குள் தோன்ற வைத்தது எது ?

அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி என்பார் மணிவாசகர்....Sunday, December 22, 2013

நன்னெறி - அறிவும் புலன்களும்

நன்னெறி - அறிவும் புலன்களும் 


ஐந்து புலன்களும் மனிதர்களை அலைக் கழிக்கும். ஆனால், அறிவுள்ளவர்களை அந்த ஐந்து புலன்களும் ஒன்றும் செய்யாது. அறிவில்லாதவர்கள்தான் அந்த புலன்கள் பாடாய் படுத்தும்.

சூறாவளி காற்று சிறு துரும்பை சுழற்றிப் போடும், ஆனால் கல் தூண் அசையாமல் நிற்கும்.

பாடல்

பொய்ப்புலன்கள்  ஐந்துநோய் புல்லியர் பாலன்றியே 
மெய்ப்புலவர் தம்பால் விளையாவாம் - துப்பிற்
சுழன்றுகொல் கல்தூணைச் சூறா வளிபோய்ச்
சுழற்றும் சிறுபுன் துரும்பு. 

பொருள் 

பொய்ப்புலன்கள் = பொய்யான இன்பத்தை தரும் புலன்கள்

ஐந்து நோய் = ஐந்து புலன்களும் நோய் செய்யும் 

புல்லியர் பாலன்றியே = அறிவில்லாத புல்லியர்களுக்கு

மெய்ப்புலவர் தம்பால் = உண்மையான அறிவு உடையவர்களை

விளையாவாம் = அவை பற்றாது

துப்பிற் = ??

சுழன்று கொல்= சுழன்று அடிக்கும் காற்று

கல்தூணைச் = கல் தூணை

சூறா வளிபோய்ச் = சூறாவளி காற்று

சுழற்றும் சிறுபுன் துரும்பு = சுழற்றும் சிறிய துரும்பை

Saturday, December 21, 2013

திருப் புகழ் - வந்தித்து அணைவோனே

திருப் புகழ் - வந்தித்து அணைவோனே 


அவன்: உன் கிட்ட ஒண்ணு கேட்கலாமா ?

அவள்: ம்ம்..என்ன கேட்கப் போற ?

அவன்: சரின்னு சொல்லணும் ...மாட்டேன்னு  சொல்லக் கூடாது...

அவள்: ஆத்தாடி, அது எல்லாம் முடியாது...நீ பாட்டுக்கு ஏதாவது எசகு பிசகா கேட்டேனா ?

அவன்: அப்படி எல்லாம் கேப்பனா ? கேக்க மாட்டேன்...சரின்னு சொல்லு...

அவள்: ரொம்ப பயமா இருக்கு...

அவன்: சரின்னு சொல்லேன்...என் மேல நம்பிக்கை இல்லையா ? ப்ளீஸ்...என் செல்ல குட்டில, என் கண்ணு குட்டில...சரின்னு சொல்லு

அவள்: ம்ம்ம்...சரி...என்னனு சொல்லு

அவன்: ஒரே ஒரு தடவை உன்னை கட்டி பிடிக்கணும் போல இருக்கு...கட்டிக்கவா ?

அவள்: ம்ம்ம்ம்....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

என்னடா ஏதோ திருப்புகழ்னு தலைப்பை போட்டுட்டு ஏதேதோ எழுதிக் கொண்டு போறானே  என்று நினைக்கிறீர்களா "

இல்லை....அருணகிரி நாதர் சொல்கிறார்....

வள்ளியை வணங்கி, பின் அவளை அணைத்துக் கொண்டானாம் முருகன்.

முருகன், வள்ளியை வணங்கினான் என்கிறார் அருணகிரி. வணங்கிய பின் அணைத்துக் கொண்டானாம். எதற்கு வணங்கி இருப்பான் ?

பாடல்

இயலிசையி லுசித வஞ்சிக் ...... கயர்வாகி
     இரவுபகல் மனது சிந்தித் ...... துழலாதே 

உயர்கருணை புரியு மின்பக் ...... கடல்மூழ்கி
     உனையெனது ளறியு மன்பைத் ...... தருவாயே 

மயில்தகர்க லிடைய ரந்தத் ...... தினைகாவல்
     வனசகுற மகளை வந்தித் ...... தணைவோனே 

கயிலைமலை யனைய செந்திற் ...... பதிவாழ்வே

     கரிமுகவ னிளைய கந்தப் ...... பெருமாளே.

சீர் பிரித்த பின் 

இயல் இசையில் உசித வஞ்சிக்கு அயர்வாகி 
இரவு பகல் மனது சிந்தித்து உழலாதே 

உயர் கருணை புரியும் இன்பக் கடல் மூழ்கி 
உனை எனதுள் அறியும் அன்பைத் தருவாயே 

மயில் தகர் கல் இடையர் அந்தத் திணை காவல் 
வனச குற மகளை வந்தித்து அணைவோனே 

கயிலை மலை அனைய செந்தில் பதி வாழ்வே 
கரி முகனுக்கு இளைய கந்தப் பெருமாளே 


பொருள் 

இயல் இசையில் = அழகான பேச்சிலும், இனிமையான இசையிலும். இசை என்று சொன்னால் நான் குரல் என்று கொள்வேன். பெண்களின் குரலுக்கே ஒரு இனிமை உண்டு. அவர்கள் பேச்சில் ஒரு வசீகரம் இருக்கும். 

உசித = சிறந்து விளங்கும் 

வஞ்சிக்கு = பெண்களிடம் 

அயர்வாகி = சோர்ந்து 
 
இரவு பகல் = இரவும் பகலும், அவர்களையே நினைத்து மனம் சோர்ந்து போய் . 

மனது சிந்தித்து = எந்நேரமும் அவர்கள் நினைவாகவே இருந்து  

உழலாதே = உழலாமல் 

உயர் கருணை  புரியும் = உயர்ந்த கருணையை புரியும் 

இன்பக் கடல் மூழ்கி = இன்பமாகிய கடலில் மூழ்கி 
 
உனை எனதுள் அறியும் அன்பைத் தருவாயே = இறைவன்  என்பவன் வெளியில் இருப்பவன் அல்ல. நமக்குள்ளேயே இருக்கிறான். நாம் அறிவது இல்லை. அந்த அறிவைத் தருவாயே என்று  வேண்டுகிறார்.இறைவனின் அருள் வேண்டாமாம். அன்பு வேண்டுமாம்.  

மயில் = மயில்கள் ஆடும் மலை 

தகர் = ஆடுகள் இருக்கும் மலை 

கல் இடையர் = கல் என்றால் மலை. மயில்களும் ஆடுகளும் இவற்றிற்கு இடையே வாழும் வேடுவர்கள்  

அந்தத் திணை காவல் = அந்தத் திணைக்கு காவல் இருக்கும் 
 
வனச குற மகளை= திருமகள் போல அழகு கொண்ட வள்ளியை 

வந்தித்து  = கும்பிட்டு, வணங்கி 

அணைவோனே = அனைத்துக் கொள்பவனே 

கயிலை மலை அனைய = கயிலை மலை போன்ற 

செந்தில் பதி வாழ்வே = திரு செந்தூரில் வாழும் முருகனே 

கரி = யானை 

முகனுக்கு = முகத்தை உடைய விநாயகருக்கு 

இளைய = தம்பியான 

கந்தப் பெருமாளே = கந்தப் பெருமாளே 

இது எனக்குத் தோன்றிய பொருள். 

இந்த பாடலுக்கு உரை எழுதிய பல பெரியவர்கள், பரமாத்மா கருணை கொண்டு ஜீவாத்மாவை ஏற்றுக் கொண்டது என்று "வனச குற மகளை வந்தித்து அணைவோனே" என்ற வரிக்கு பொருள் தந்திருக்கிறார்கள். 

மகான்களின் பாடல்களுக்கு சிந்தித்துப் பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். 

உங்கள் சிந்தனைக்கு எது சரி என்று படுகிறதோ, அதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். 
 

இராமாயணம் - மண்டோதரியின் புலம்பல் - 2

இராமாயணம் - மண்டோதரியின் புலம்பல்  - 2இந்திரசித்து இறந்து விட்டான். இலக்குவன் அவன் தலையை கொண்டு சென்று விட்டான். இராவண யுத்த களத்திற்கு வந்து தலையில்லாத மகனின் உடலை நாட்டுக்கு கொண்டு செல்கிறான்.

செய்தி கேட்டு மண்டோதரி ஓடி வருகிறாள்.

கொஞ்சம் கூட ஜீரணிக்க முடியாத பாடல் ஒன்று கம்பனிடம் இருந்து வருகிறது.

மண்டோதரி கதறிக் கொண்டு ஓடி வருகிறாள். வருகின்ற அவசரத்தில் அவள் கூந்தல் அவிழ்ந்து விழுகிறது. கரிய நீண்ட கூந்தல் அவள் பாதத்தை தொடும் அளவிற்கு கீழே விழுந்து  கிடக்கிறது. துக்கம் தாளாமல் அவள் கைகளால் தன் மார்பின் மேல் அடித்துக் கொண்டு வருகிறாள். அப்படி அடித்ததால் திண்மையான முலைகளின் மேல் அடித்ததால் அவள் கைகள் சிவந்து போயின. அவள் மார்புகள் பெரியதாய் இருந்தன. அவள் இடையோ சிறுத்து இருந்தது.

பாடல்

கருங் குழல் கற்றைப் பாரம் கால் தொட, கமலப் பூவால்
குரும்பையைப் புடைக்கின்றாள்போல் கைகளால் முலைமேல் கொட்டி, அருங் கலச் சும்மை தாங்க, 'அகல் அல்குல் அன்றி, சற்றே
மருங்குலும் உண்டு உண்டு' என்ன, - மயன் மகள் - மறுகி வந்தாள்.

பொருள்


கருங் குழல் = கரிய  குழல்

கற்றைப் = அடர்த்தியான

பாரம் = பாரம் கொண்ட

கால் தொட = காலைத் தொட (அவ்வளவு நீளம்)

கமலப் பூவால் = சிவந்த கைகளால்

குரும்பையைப் = தேங்காய் முளை விடும் போது உள்ள நிலைக்கு குரும்பு என்று பெயர்

புடைக்கின்றாள்போல் = அடிப்பதைப் போல

கைகளால் முலைமேல் கொட்டி = கைகளால் முலையின் மேல் அடித்து

 அருங் கலச் சும்மை தாங்க = அருமையான அணிகலன்களைத் தாங்க

 'அகல் அல்குல் அன்றி = அகன்ற அல்குல் மட்டும் அல்ல ,

சற்றே  மருங்குலும் உண்டு உண்டு' என்ன = சிறிய இடையும் உண்டு

மயன் மகள்  = மயனின் மகள்

மறுகி வந்தாள் = மனம் கலங்கி வந்தாள்


இறந்து கிடக்கும் மகனைக் காண கதறிக் கொண்டு வரும் ஒரு தாயை வர்ணிக்கும்  இடமா இது ? கம்பன் இப்படிச் செய்யலாமா ?

அவலச் சுவை இருக்க வேண்டிய இடத்தில் சிருங்காரச் சுவை வரலாமா ?

இது பிழை இல்லையா ?

======================================================================

இந்திரசித்து ஏன் இறந்தான் ?

இராவணன் சீதையின் மேல் கொண்ட காதலால் விளைந்த சண்டையில் இறந்தான்.

இராவணன் ஏன் சீதையின் மேல் காதல் கொண்டான் ?

மண்டோதரி அழகாய் இருந்திருந்தால் ஒரு வேளை இராவணன் சீதையின் மேல்  காதல் கொண்டிருக்க மாட்டானோ என்று சந்தேகம் எழலாம்.

இல்லை.

மண்டோதரி பேரழகி.

கரு கரு என்ற கூந்தல். பாதம்  நீண்ட கூந்தல்.

இல்லை என்று சொல்லும்படி உள்ள இடுப்பு.

அழாகான உடல் அமைப்பு.

அவள் கைகள் சிவந்து  இருக்கின்றன.

ஏன் ?

அவள் மார்பில் அடித்துக் கொண்டு அழுததால்.

அவள் மார்புகள் அவ்வளவு இளமையாய் உறுதியாய் இருக்கிறது. அதில் அடித்துக் கொண்டு அழுததால் அவள் கைகள் சிவந்து போய் விட்டன.

அவள் அழகுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை.

ஒரு பெண் எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும், ஒரு சோகமான நிலையில் அவளைப் பார்க்கும் போது "ஐயோ பாவம்" என்று தான் தோன்றும்.

அந்த நிலையிலும் அவளின் அழகு தெரிய வேண்டும் என்றால் அவளின் அழகு   மிக பிரமிபுட்டுவதாக இருந்திருக்க வேண்டும்.

இறந்து கிடக்கும் மகனைக் காண வரும்போதும் கம்பனுக்கு அவளின் அழகு தான்  தெரிகிறது.

இராவணின் காதலுக்கு , மண்டோதரி அழகில்லாமல் இருந்ததல்ல காரணம்.

விதி என்று சொல்வதைத் தவிர வேறு என்ன சொல்ல ?Sunday, December 15, 2013

இராமாயணம் - மண்டோதரியின் புலம்பல்

இராமாயணம் - மண்டோதரியின் புலம்பல் 


இந்திரசித்து இறந்து விட்டான். இலக்குவன் அவன் தலையை கொண்டு சென்று விட்டான். இராவண யுத்த களத்திற்கு வந்து தலையில்லாத மகனின் உடலை நாட்டுக்கு கொண்டு செல்கிறான்.

செய்தி கேட்டு மண்டோதரி ஓடி வருகிறாள்.

கொஞ்சம் கூட ஜீரணிக்க முடியாத பாடல் ஒன்று கம்பனிடம் இருந்து வருகிறது.

மண்டோதரி கதறிக் கொண்டு ஓடி வருகிறாள். வருகின்ற அவசரத்தில் அவள் கூந்தல் அவிழ்ந்து விழுகிறது. கரிய நீண்ட கூந்தல் அவள் பாதத்தை தொடும் அளவிற்கு கீழே விழுந்து  கிடக்கிறது. துக்கம் தாளாமல் அவள் கைகளால் தன் மார்பின் மேல் அடித்துக் கொண்டு வருகிறாள். அப்படி அடித்ததால் திண்மையான முலைகளின் மேல் அடித்ததால் அவள் கைகள் சிவந்து போயின. அவள் மார்புகள் பெரியதாய் இருந்தன. அவள் இடையோ சிறுத்து இருந்தது.

பாடல்

கருங் குழல் கற்றைப் பாரம் கால் தொட, கமலப் பூவால்
குரும்பையைப் புடைக்கின்றாள்போல் கைகளால் முலைமேல் கொட்டி, அருங் கலச் சும்மை தாங்க, 'அகல் அல்குல் அன்றி, சற்றே 
மருங்குலும் உண்டு உண்டு' என்ன, - மயன் மகள் - மறுகி வந்தாள்.

பொருள்


கருங் குழல் = கரிய  குழல்

கற்றைப் = அடர்த்தியான

பாரம் = பாரம் கொண்ட

கால் தொட = காலைத் தொட (அவ்வளவு நீளம்)

கமலப் பூவால் = சிவந்த கைகளால்

குரும்பையைப் = தேங்காய் முளை விடும் போது உள்ள நிலைக்கு குரும்பு என்று பெயர்

புடைக்கின்றாள்போல் = அடிப்பதைப் போல

கைகளால் முலைமேல் கொட்டி = கைகளால் முலையின் மேல் அடித்து

 அருங் கலச் சும்மை தாங்க = அருமையான அணிகலன்களைத் தாங்க 

 'அகல் அல்குல் அன்றி = அகன்ற அல்குல் மட்டும் அல்ல ,

சற்றே  மருங்குலும் உண்டு உண்டு' என்ன = சிறிய இடையும் உண்டு

மயன் மகள்  = மயனின் மகள்

மறுகி வந்தாள் = மனம் கலங்கி வந்தாள்


இறந்து கிடக்கும் மகனைக் காண கதறிக் கொண்டு வரும் ஒரு தாயை வர்ணிக்கும்  இடமா இது ? கம்பன் இப்படிச் செய்யலாமா ?

அவலச் சுவை இருக்க வேண்டிய இடத்தில் சிருங்காரச் சுவை வரலாமா ? 

இது பிழை இல்லையா ?

என்ன காரணம் என்று அடுத்த ப்ளாகில் சிந்திப்போம் 


நன்னெறி - அழும் கண்

நன்னெறி - அழும் கண் 


உடம்பில் எந்த உறுப்புக்கு வலி வந்தாலும் கண் அழும். அது போல எந்த உயிருக்கு துன்பம் வந்தாலும் பெரியவர்கள் அது தனக்கே வந்த துன்பம் போல நினைத்து வருந்துவார்கள்.

வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி,

அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ பிறிதின் நோய்
தன் நோய் போல் போற்றாக் கடை

பாடல்

பெரியவர் தம்நோய் போல் பிறர் நோய் கண்டு உள்ளம்
எரியின் இழுது ஆவர் என்க - தெரி இழாய்
மண்டு பிணியால் வருந்தும் பிற உறுப்பைக்
கண்டு கலுழுமே கண்.

பொருள்

பெரியவர் = கற்றறிந்த பெரியவர்கள்

தம்நோய் போல் = தனக்கு வந்த நோய் போல

பிறர் நோய் = பிறரின் நோயை

கண்டு உள்ளம் =  கண்டு உள்ளம்

எரியின் இழுது ஆவர் என்க = நெருப்பில் இட்ட வெண்ணை போல உருகுவர்.

 தெரி இழாய் = தேர்ந்து எடுக்கப் பட்ட அணிகலன்களை அணிந்த பெண்ணே

மண்டு பிணியால் =  அதிகாமான நோயால்

வருந்தும் பிற உறுப்பைக் = வருந்தும் மற்ற உறுப்புகளை

கண்டு = கண்டு

கலுழுமே கண் = கலங்கும் கண்
Saturday, December 14, 2013

வில்லி பாரதம் - விஸ்வரூபம்

வில்லி பாரதம் - விஸ்வரூபம் 


கர்ணன் தன்னுடைய எல்லா புண்ணியங்களையும் தாரை வார்த்து கொடுத்த பின், கர்ணனுக்கு கண்ணன் விஸ்வ ரூப தரிசனம் தருகிறான்.

அந்த இடத்தில் சில அற்புதமான பாடல்கள்.

கர்ணன் வணங்கியவுடன் அவன் கண்கள் களிக்கும்படி, நீர் கொண்ட கரிய மேகம் வெட்கிப் போகும்படி கரிய நிறம் கொண்ட அவன் ஐந்து ஆயுதங்களை கைகளில் ஏந்தி, அன்று முதலை வாய் பட்ட கஜேந்திரன் என்ற யானைக்கு எப்படி காட்சி கொடுத்தானோ, அப்படியே தொண்டிர்நான் தோற்றமும் முடிவும் இல்லாத அவன்

பாடல்

போற்றியகன்னன்கண்டுகண்களிப்பப்புணரிமொண்டெழுந்தகார்
                                         முகிலை,
மாற்றியவடிவும்பஞ்சவாயுதமும் வயங்குகைத்தலங்களுமாகிக்
கூற்றுறழ்கராவின்வாயினின்றழைத்த குஞ்சரராசன்முனன்று,
தோற்றியபடியேதோற்றினான்முடிவுந்தோற்றமுமிலாத
                                   பைந்துளவோன்.

பொருள்

போற்றிய = வணங்கிய

கன்னன் = கர்ணன். இரண்டு சுளி ன் போட்டால் அது கர்ணனைக்  குறிக்கும்.மூன்று சுளி ண் என்றால் அது கிருஷ்ணனை குறிக்கும்

கண்டு = கண்டு

கண் களிப்பப் = கண்கள் மகிழும் படி

புணரி = கடலில்

மொண்டெழுந்த = மொண்டு எழுந்த = முகர்ந்து எழுந்த

 கார்  முகிலை = கரிய மேகத்தை

மாற்றிய = விஞ்சிய

வடிவும் = அழகும்

பஞ்சவாயுதமும் = பஞ்ச + ஆயுதமும்

வயங்கு கைத் தலங்களுமாகிக் = விளங்குகின்ற கைத் தளங்களும் ஆகி

கூற்றுறழ்கராவின் = கூற்று + உழல் + கராவின் = கூற்றுவனை போல வந்த முதலையின்

வாயினின்றழைத்த = வாயினால் அழைத்த

 குஞ்சரராசன் = யானைகளின் அரசன் (கஜேந்திரன் )

முனன்று = முன் அன்று

தோற்றிய படியே தோற்றினான் = அன்று தோன்றியபடியே தோன்றினான்

முடிவுந் தோற்றமு மிலாத = முடிவும் தோற்றமும் இல்லாத

பைந்துளவோன் = துளசி மாலையை அணிந்தவன்

யானை அழைத்த போது வந்தவன் என்றால் என்ன அர்த்தம் ? அதில் என்ன சிறப்பு ?

இறைவன் என்பவனே மனிதர்களின் கற்பனையில் தோன்றிய ஒன்று என்று சொல்பவர்கள் உண்டு.

மனிதர்கள் இந்த மண்ணில் தோன்றும் முன், மனித மொழிகள் தோன்றும் முன், விலங்குகள் மட்டுமே இந்த பூமியில் அலைந்து கொண்டிருந்தன.

அப்போது ஒரு யானை துன்பத்தில் அலறியபோது அதை காத்தவன் என்றால் இறைவன் மனித கற்பனையில் உதித்தவன் அல்ல என்பது கருத்து.

மனிதர்கள் தோன்றும் முன்பே இறைவன் இருந்தான், அவன் உயிர்களின் துயர் துடைத்தான் என்பது கதையின் பொருள்.Wednesday, December 11, 2013

வில்லி பாரதம் - செய் புண்ணியம்

வில்லி பாரதம் - செய் புண்ணியம் 


போரில் அர்ஜுனனின் அம்பால் தாக்கப்பட்டு அயர்ந்து கிடக்கிறான் கர்ணன். அப்போது வேதியர் உருவில் வந்த கண்ணன் , "நீ செய்த புண்ணியம் அனைத்தையும் எனக்கு தானமாகத் தா " என்று கேட்டான்.

கர்ணனும் மகிழ்ந்து கொடுக்கிறான்.

"வேதியரே, என் உயிர் தன் நிலையில் இருந்து கலங்கி நிற்கிறது. அது என் உடலின் உள்ளே இருகிறதா , வெளியே இருகிறதா என்று தெரியவில்லை. நான் வேண்டுவோருக்கு வேண்டிய பொருளை கொடுக்கும் காலத்தில் நீர் வரவில்லை. நான் இது வரை செய்த புண்ணியங்கள் அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் உமக்குத் தானமாகத் தருகிறேன். நீ அந்த பிரமனை போன்ற உயர்ந்தவன்..உமக்கு இதை தருவதை விட வேறு புண்ணியம் எதுவும் இல்லை "

பாடல்

ஆவியோநிலையிற்கலங்கியதியாக்கையகத்ததோபுறத்துதோ
                                      வறியேன்,
பாவியேன்வேண்டும்பொருளெலாயக்கும்பக்குவந்தன்னில்வந்
                                    திலையால்.
ஓவிலாதியான்செய்புண்ணியமனைத்துமுதவினேன்கொள்க
                                    நீயுனக்குப்.
பூவில்வாழயனுநிகரலனென்றாற்புண்ணியமிதனினும்
                                     பெரிதோ.


சீர் பிரித்த பின்


ஆவியோ நிலையில் கலங்கியது அது ஆக்கையின் அகத்தோ புறத்ததோ அறியேன் 

பாவியேன் வேண்டும் பொருள் எல்லாம் பயக்கும் பக்குவம் தன்னில் வந்தில்லையால் 

ஒவிலாது யான் செய் புண்ணியம் அனைத்தும் உதவினேன் கொள்க நீ உனக்கு 

பூவில் வாழும் அயனும் நிகரில்லை என்றால் புண்ணியம் இதனினும் பெரிதோ  


பொருள்

ஆவியோ = என் உயிரோ

நிலையில் கலங்கியது = தான் இருக்கும் நிலையில் கலங்கியது

அது = அது, அந்த உயிர்

ஆக்கையின் = உடலின்

அகத்தோ = உள்ளேயோ

புறத்ததோ =வெளியேயோ

அறியேன் = அறியேன்.

வாலி இருந்து கிடக்கிறான். தாரை அவன் மேல் விழுந்து புலம்புகிறாள்.

மத்துறு தயிர் என வந்து சென்று இடை 
தத்துறும் உயிரென புலன்கள் தள்ளுரும் 
பித்து நின் பிரிவில் பிறந்த வேதனை  
எத்தனை உள அவை இன்னும் ஈட்டவோ 

மத்தின் இடையில் அகப்பட்ட தயிர் வந்து வந்து செல்வது போல உயிர் என் உடலுக்குள் வந்து வந்து வெளியே போகிறது என்றாள் .பாவியேன் = பாவியாகிய  நான்

வேண்டும் பொருள் = யார் என்ன பொருள் வேண்டினாலும்

எல்லாம் பயக்கும் = அவற்றை தரும்

பக்குவம் = நிலையில் இருந்த

 தன்னில் வந்தில்லையால் = அந்த நாட்களில் நீ வர வில்லை. 

ஒவிலாது = முடிவில்லாது, கொஞ்சம் கூட மிச்சமில்லாமல்

யான் = நான்

செய் புண்ணியம் = செய் புண்ணியம். செய் புண்ணியம் என்பது வினைத் தொகை. செய்த புண்ணியம், செய்கின்ற புண்ணியம், செய்யப் போகும் புண்ணியம். கர்ணனை சாக விடாமல் அவன் செய்த புண்ணியங்கள் அவனை காத்து வந்தன. தர்மம்  தலை காக்கும் என்பார் போல. அப்படி அவன் செய்த புண்ணியங்களை எல்லாம் தானமாகத் தந்து விட்டால், அப்படி தானம் தந்ததும் ஒரு புண்ணியம்  தானே,அது ஏன் அவனை காக்கவில்லை என்று ஒரு கேள்வி எழும் அல்லவா.  வில்லிபுத்துரார் தமிழ் விளையாடுகிறது . செய் புண்ணியம் என்ற ஒரு   வார்த்தையை போடுகிறார். 

அனைத்தும் உதவினேன் = எல்லாவற்றையும் தந்து விட்டேன். தனக்கென்று கொஞ்சம் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு மீதியை தரவில்லை. எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விட்டான்.

கொள்க நீ = நீ ஏற்றுக் கொள்

உனக்கு பூவில் வாழும் அயனும் நிகரில்லை  = பூவில் வாழும் அந்த பிரமனும் உனக்கு நிகர் இல்லை.

என்றால் புண்ணியம் இதனினும் பெரிதோ  = உனக்கு தானம் தருவதை விட பெரிய புண்ணியம் இல்லை.


தன்னிடம், தான் செய்த அனைத்து புண்ணியங்களையும் தானமாகப் பெற்ற வேதியன் மேல் அவனுக்கு  கோபம் இல்லை. வேதியனை அவன் தாழ்வாக  நினைக்க வில்லை.

"நீ பிரமனை விட உயர்ந்தவன் " என்று அவனை புகழ்கிறான்.

பிறர்க்கு உதவும் அந்த குணம்...அதில் ஒரு சிறு துளியாவது நமக்குள் வரட்டும்.
Tuesday, December 10, 2013

திருக்குறள் - வினையும் மனமும்

திருக்குறள் - வினையும் மனமும் 


அவன் நல்ல பள்ளிக் கூடத்தில் படித்தான், அதனால் நிறைய மார்க்கு வாங்கினான்.

அவனுக்கு நல்ல வாத்தியார்  கிடைத்தார்,எனக்கும் அந்த மாதிரி கிடைத்தால், நானும் தான் நல்ல மதிப்பெண்கள் வாங்கி இருப்பேன்.

அவனுக்கு நல்ல பெண்டாட்டி கிடைத்தாள் , எனக்கும் ஒண்ணு வந்து வாய்த்ததே....

அவனுக்கு அவங்க அப்பா நாலு காசு சேர்த்து வச்சிட்டு போனாரு, அவன் அதை வச்சு முன்னுக்கு வந்துட்டான்... எங்க அப்பா எனக்கு என்னத்த வச்சிட்டு போனாரு...

இப்படி தான் வாழ்வில் முன்னேறாததற்கு எதை எல்லாமோ காரணம் சொல்லுவார்கள்.

மனிதனின் வெற்றிக்கு முதல் காரணம் அவனின்  உறுதியான மனமே...

எடுத்த காரியத்தை செவ்வனே முடிக்க வேண்டும் என்ற உறுதியான மனமே வெற்றிக்குக் காரணம்.

அப்பா, அம்மா, சொத்து, பள்ளிக் கூடம், வாத்தியார், மனைவி, அதிர்ஷ்டம் என்று  இவைஎல்லாம் அதற்க்குப் பின்னால் தான்.

இவையும் தேவை தான். ஆனால், மன உறுதி இல்லா விட்டால், இவை இருந்தும் பயன் இல்லை. மன உறுதி இருந்து விட்டால் , இவை இல்லாவிட்டாலும் மேலே வந்து விடலாம்.


பாடல்

வினைத்திட்பம் என்ப தொருவன் மனத்திட்பம்
மற்றைய எல்லாம் பிற.

பொருள்


வினைத்திட்பம்  என்ப = வினையை செய்து முடிக்கும் திண்மை என்பது

ஒருவன் = ஒருவனின்

மனத்திட்பம் = மன உறுதியை பொறுத்து அமைவது

மற்றைய எல்லாம் பிற = மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் , அதற்க்கு அடுத்தது தான்.

பிற என்றால் "secondary " என்று கொள்ளலாம்.

காரியத்தை செய்து முடிக்க முதலில் வேண்டியது - மன உறுதி.

மனதில் உறுதி வேண்டும் என்றான் பாரதி.

உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா என்பதும் அவன் வாக்கே.Monday, December 9, 2013

வில்லி பாரதம் - கர்ணன் கேட்ட வரம்

வில்லி பாரதம் - கர்ணன் கேட்ட வரம் 


போர்க்களத்தில், அர்ஜுனனின் அம்பு பட்டு, இரத்தம் பெருக்கெடுக்க, தளர்ந்து கீழே விழுந்து விடுகிறான் கர்ணன்.

அப்போது, அங்கே வேதியர் வடிவில் வந்த கண்ணன் எனக்கு நீ  ஏதாவது தர்மம் தரவேண்டும் என்று கேட்கிறான்.

அப்போது, கர்ணன் அந்த வேதியரிடம் ஒரு வரம் கேட்கிறான்.

"நான் இதுவரை என்னிடம் வேண்டும் என்று கேட்டு வந்தவர்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லமால் வழங்கி இருக்கிறேன். இன்று, இந்த யுத்த களத்தில், நீங்கள் ஏதாவது கேட்டு நான் தர முடியாத நிலையை உண்டாக்கி விடாதீர்கள்...என்னால் என்ன தரமுடியுமோ அதையே தயவு செய்து கேளுங்கள் " என்று தன்னிடம் தானம் வேண்டி வந்த வேதியரிடம் கர்ணன்  வேண்டினான்.

அதை கேட்ட அந்த வேதியனும், "நீ சேர்த்து வைத்திருந்த புண்ணியம் அத்தனையும் தருக " என்று கேட்டான்.

பாடல்

என்று கொண்டு, அந்த அந்தணன் உரைப்ப, இரு செவிக்கு அமுது 
                                எனக் கேட்டு, 
வென்றி கொள் விசயன் விசய வெங் கணையால் மெய் தளர்ந்து 
                                இரதமேல் விழுவோன், 
'நன்று!' என நகைத்து, 'தரத் தகு பொருள் நீ நவில்க!' என, 
                                நான் மறையவனும், 
'ஒன்றியபடி நின் புண்ணியம் அனைத்தும் உதவுக!' என்றலும், 
                                உளம் மகிழ்ந்தான்.

பொருள்


என்று கொண்டு = என்று கொண்டு

அந்த அந்தணன் உரைப்ப = அந்த வேதியன் சொன்னதும்

இரு செவிக்கு அமுது எனக் கேட்டு = இரண்டு காதிலும் அமுதம் பாய்ந்தது போல உணர்ந்து

வென்றி கொள் = வெற்றி பெறும் 

 விசயன் = அர்ஜுனனின்

விசய வெங் கணையால் = பலமான அம்புகளால்

மெய் தளர்ந்து = உடல் தளர்ந்து

இரதமேல் விழுவோன் = இரதத்தின் மேல் விழுகின்ற கர்ணன்
,
'நன்று!' என நகைத்து = நன்று என மகிழ்ந்து

 'தரத் தகு பொருள் நீ நவில்க!' என = என்னால் தரக் கூடிய பொருளை நீ கேள் என்றான்

நான் மறையவனும் = அந்த வேதியனும்

'ஒன்றியபடி நின் புண்ணியம் அனைத்தும் உதவுக!' என்றலும் = நீ சேர்த்து வைத்த புண்ணியம் அத்தனையும் தருக என்ற கேட்டான் ; அதைக் கேட்டதும்

உளம் மகிழ்ந்தான்.= கர்ணன் உள்ளம் மகிழ்ந்தான்

வாழ் நாள் எல்லாம் சேர்த்து வைத்த புண்ணியம் அத்தனையும் போய் விடும். இனி புண்ணியம்  செய்யவும் வழி இல்லை. இருந்த போதும், அவன் மனம் மகிழ்ந்தது.

என்ன ஒரு மனம் அவனுக்கு...Sunday, December 8, 2013

திருக்குறள் - நினைப்புதான் பொழப்ப கெடுக்கும்

திருக்குறள் - நினைப்புதான் பொழப்ப கெடுக்கும் 


சில பேருக்கு எதையாவது கேட்டால் , பார்த்தால் உடனே அதை செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றும்.

மற்றவன் சட்டம் படித்தால், தானும் படிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது.

மற்றவன் கராத்தே படித்தால் , தானும் அதை படிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது.

உலகில் யார் யார் என்ன என்ன செய்கிறார்களோ அதை எல்லாம் தானும் செய்ய நினைப்பது மதியீனம்.

நம்மால் என்ன செய்ய முடியும், நமக்கு என்ன வலிமை இருக்கிறது, என்றெல்லாம் யோசிப்பது கிடையாது.

அப்படி, தன் வலிமை என்ன என்று அறியாமல், ஆழம் தெரியாமல் காலை விட்டு எடுத்த காரியத்தை முடிக்காமல் பாதியில் விட்டு நட்டப் பட்டவர்கள் பலர்.

பாடல்


உடைத்தம் வலியறியா ரூக்கத்தி னூக்கி
யிடைக்கண் முரிந்தார் பலர்.


சீர் பிரித்த பின்

உடைத் தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி 
இடைக் கண் முரிந்தார் பலர்.

பொருள் 

உடைத் தம் வலி = தம்முடைய வலிமையை

அறியார் = அறியாமல்

ஊக்கத்தின் = ஆர்வத்தால்

ஊக்கி = முனைந்து

இடைக் கண்  = பாதியில்

முரிந்தார் பலர் = தொடங்கிய காரியத்தை கை விட்டவர்கள் பலர்

வெறும் ஆர்வம் மட்டும் போதாது. செய்து முடிக்கும் வலிமை வேண்டும்.

அது என்ன வலிமை ?

வலிமை பற்றி பின்னொரு குறளில் தனியாக சொல்கிறார்  வள்ளுவர். அதை இன்னொரு ப்ளாகில்  பார்ப்போம்.

இரண்டாவது, வள்ளுவர் அப்படி காரியம் செய்யத் தொடங்கியவர்கள் எல்லோரும் தோல்வி அடைவார்கள் என்று சொல்லவில்லை. அப்படி தோற்றவர்கள் "பலர்"  என்கிறார். ஆர்வத்தை மட்டுமே கொண்டு சிலர் வெற்றி அடைந்திருக்கலாம்... ஆனால் பெரும்பாலும் அது தோல்வியில் தான் முடியும். 
Saturday, December 7, 2013

நன்னெறி - சொல்லும், சொல்பவரும்

நன்னெறி - சொல்லும், சொல்பவரும் 


பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோரும் பெரியவர்களும் சொல்லும் அறிவுரைகள் மற்றும் நல்ல செய்திகள் பிடிக்காது. "இந்த வயசானவங்க எப்ப பார்த்தாலும் இப்படித்தான் எதையவது சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள்" என்று அலுத்துக் கொள்வார்கள்.

ஆசிரியரோ, பெற்றோரோ சொல்லும் கடினமான சொற்கள் அவர்களுக்குப் பிடிக்காது. அதே சமயம் உடன் படிக்கும் மாணவர்கள் "சினிமாவுக்குப் போகலாம், தம் அடிக்கலாம்" என்று சொன்னால் ஆஹா இவன் அல்லவோ என் நலம் விரும்பி என்று அவன் பின்னே செல்வார்கள்.

பிள்ளைகள் மட்டும் அல்ல, நாமும் அப்படித்தான்.

நம் நலம் விரும்புவர்கள் சொல்லும் வன் சொற்கள் பிடிக்காது. மற்றவர்களின் இனிய சொற்கள் பிடிக்கும்.

அப்படி இருக்கக் கூடாது.

சிவ பெருமானை , அர்ஜுனன் வில்லை எறிந்து  தாக்கினான். அது சிவனுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. மன்மதன் மலர் அம்பை சிவன் மேல் எறிந்தான். அதை கண்டு பொறுக்காமல், சிவன் அவனை நெற்றிக் கண்ணால் எரித்து விட்டார். 


பாடல்

மாசற்ற நெஞ்சுடையார் வன்சொலினிது ஏனையவர்
பேசுற்ற இன்சொல் பிறிதென்க - ஈசற்கு 
நல்லோன் எறிசிலையோ நன்னுதால் ஓண்கருப்பு
வில்லோன் மலரோ விருப்பு. 

பொருள்

மாசற்ற = குற்றம் அற்ற
நெஞ்சுடையார் = மனம் உள்ளவர்கள்
வன்சொலினிது = வன் சொல் இனிது = அவர்கள் சொல்லும் சொற்கள் கடினமாய் இருந்தாலும் நல்லது

ஏனையவர் = மற்றவர்கள்
பேசுற்ற = சொல்லிய
இன்சொல் = இனிமையான சொல்
பிறிதென்க = இனிமாயில் இல்லாதவை என்று உணர்க

ஈசற்கு = சிவனுக்கு
நல்லோன் = நல்லவனான
எறி சிலையோ = எறிந்த வில்லா ?
நன்னுதால் = அழகிய நெற்றியை கொண்ட பெண்ணே
ஓண்கருப்பு = உயர்ந்த கரும்பு
வில்லோன் = மன்மதன்
மலரோ விருப்பு = மலரா விரும்புதல் தரக் கூடியது ?


Friday, December 6, 2013

இராமாயணம் - இன் உரை நல்கு நாவால்

இராமாயணம் - இன் உரை நல்கு நாவால் 


சுக்ரீவனுக்கு அரசை அளித்த பின், இராமன் அவனுக்கு சில அறிவுரைகள் கூறுகிரான்.

குரங்குக்கு கூறிய அறிவுரை என்றாலும் நமக்கும் அது பொருந்தும் தானே.

இந்த உலகம் ஒன்றை பலவாக எண்ணி பொருள் கொள்ளும். புகை இருந்தால் அங்கே நெருப்பு இருக்கும் என்று யூகிக்கும். மற்றவர்களுக்குத் தெரியாது என்று எண்ணி தவறைச் செய்யாதே. உன்னை சுற்றி பகைவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களாலும் சில பயன்கள் விளையும். யார் மேலும் கோபத்தை காட்டாதே. எப்போதும் சிரித்த முகத்துடன் இரு. மனதில் அன்பு இல்லாவிட்டாலும், பகைவர்களிடமும் இனிய சொற்களை நாவால் கூறு.பாடல்


''புகை உடைத்து என்னின், உண்டுபொங்கு
      அனல் அங்கு'' என்று உன்னும்
மிகை உடைத்து உலகம்;
     நூலோர் வினையமும் வேண்டற்பாற்றே;
பகையுடைச் சிந்தையார்க்கும், பயன்
      உறு பண்பின் தீரா
நகையுடை முகத்தை ஆகி, இன்

      உரை நல்கு, நாவால்.


பொருள்

'புகை உடைத்து என்னின் = புகை இருந்தால்
உண்டு = இருக்கும்

பொங்கு அனல் அங்கு = கொதிக்கும் நெருப்பு அங்கு

என்று உன்னும் என்று நினைக்கும்

மிகை உடைத்து உலகம் = அறிவை உடையது இந்த உலகம். அதாவது கண்ணால் காண்பது மட்டும் அல்ல, அனுமானமாக யூகித்து அறியும் அறிவும் உண்டு. "மிகை" என்றால் அதிகமான. காண்பதற்கு மேலும் உள்ள அறிவு. புகை என்றால் புகை மட்டும் அல்ல. அங்கு நெருப்பும் இருக்கும் என்று உணரும் அறிவு மிகை அறிவு.

நூலோர் வினையமும் வேண்டற்பாற்றே = நூலோர் சொன்ன வினயங்களும் வேண்டும்.  வினையும் என்றால் சூழ்ச்சி. அரசர்க்கு கொஞ்சம் சூழ்ச்சியும் வேண்டும். அனுபவ அறிவோடு, புத்தக அறிவும் சேர வேண்டும்.


பகையுடைச் சிந்தையார்க்கும் = உன் மேல் பகை உணர்வு கொண்டவர்களுக்கும்

 பயன் உறு பண்பின் = அவர்களால் பெற்ற பயன்களுக்கு ஏற்ப

தீரா நகையுடை = எப்போதும் சிரிப்பை கொண்ட

முகத்தை ஆகி = முகத்துடன்

இன் உரை நல்கு, நாவால் = நாக்கால் நல்ல சொற்களை கூறு.

மனதில் இல்லாவிட்டாலும், வாயால் சொல்லு.

சொல்லுவது அறத்தின் நாயகன்.

நம் மேல் பகை உணர்வு கொண்டவர்களாக இருந்தாலும், அவர்களாலும் சில பயனிருக்கும்.  

எல்லோருக்கும் சிரித்த முகத்துடன் இனிய சொற்களை கூறு.


Tuesday, December 3, 2013

நன்னெறி - கதிர் வரவால் பொங்கும் கடல்

நன்னெறி - கதிர் வரவால் பொங்கும் கடல் 


கடுமையாக பேசி காரியம் சாதிக்க முடியாது. கோபப் பட்டு, கடுமையான சொற்களை கூறி , மிரட்டி காரியம்  சாதிக்க முடியாது.

சூரியன் மிகப் பெரியதுதான், மிகுந்த சக்தி வாய்ந்ததுதான் ஆனால் கடல் சூரியனின் கதிருக்கு பொங்காது. குளிர்ந்த கதிரை வீசும் நிலவின் கதிருக்கு கடல் பொங்கும்.

மக்கள் இனிய சொல்லுக்கு தலை சாய்ப்பார்கள்.....


பாடல்

இன்சொலா லன்றி இருநீர் வியனுலகம்
வன்சொலால் என்றும் மகிழாதே - பொன்செய் 
அதிர்வளையாய் பொங்காது அழல்கதிரால் தண்ணென்
கதிர்வரவால் பொங்குங் கடல். 

பொருள் 

இன்சொலா லன்றி = இன் சொல்லால் அன்றி
இருநீர் வியனுலகம் = இரண்டு நீரைக் கொண்ட இந்த பெரிய உலகம்
வன்சொலால் என்றும் மகிழாதே = வன்மையான சொற்களால் என்றும் மகிழாது
பொன்செய் = பொன்னால் செய்யப்பட்ட
அதிர்வளையாய் = அதிரும் வளையலை அணிந்த பெண்ணே
பொங்காது  அழல் கதிரால் = அனல் வீசும் கதிரால் பொங்காது
தண்ணென் = குளிர்ந்த
கதிர்வரவால் = கதிர்களை வீசும் நிலவின் வரவால்
பொங்குங் கடல் = பொங்கும் கடல்

இனிய சொற்களை பேசிப் பழகுங்கள். உலகம் உங்கள் சொல்லுக்கு தலை ஆட்டும்.

(மூணாபில் படித்த பாடல்...ஞாபகம் இருக்கிறதா ?...:))


Sunday, December 1, 2013

இராமாயணம் - காமம் இல்லை எனின்

இராமாயணம் - காமம் இல்லை எனின் 


துன்பம் என்ற சொல்லே இல்லாமல் போய் விடும் எப்போது என்றால் பெண்கள் மேல் கொள்ளும் காமம் என்ற ஒன்று இல்லாவிட்டால். அந்த காமம் இல்லாவிட்டால் நரகமும் இல்லை.

அப்படி என்றால் உலகில் உள்ள எல்லா துன்பங்களுக்கும் காமமே காரணம். இந்த உலகில் மட்டும் அல்ல, இறந்த பின் நரகம் செல்வதற்கும் காமமே காரணம்.

தூம கேது என்பது ஒரு வால் நட்சத்திரம். அது தோன்றும் போதெல்லாம் பூமியில் பெரிய அழிவு தோன்றியிருக்கிறது. அது போல மங்கையர் மேல் காமம் கொள்ளும் போதெலாம் பேரழிவு தோன்றுகிறது.

பாடல்

தூமகேது புவிக்கு எனத் தோன்றிய
வாம மேகலை மங்கையரால் வரும்
காமம் இல்லை எனின், கடுங் கேடு எனும்
நாமம் இல்லை; நரகமும் இல்லையே.’

பொருள்


நன்னெறி - வாழ்க்கை என்னும் அதிசயம்

நன்னெறி - வாழ்க்கை என்னும் அதிசயம் 


வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒரு மிகப் பெரிய அதிசயம்.

வெளியில் விட்ட மூச்சு மீண்டும் உள்ளே வருமா ? உள்ளே வரும் என்று என்ன உத்தரவாதம்.

போன நொடி துடித்த இதயம் அடுத்த நொடி அடிக்குமா ? அடிக்க வேண்டும் என்ற என்ன கட்டாயம் ?

யாரைக் கேட்டு இது எல்லாம் நடக்கிறது ? நாம் சொல்லித்தான் நடக்கிறது என்றால் கடைசியில் விட்ட மூச்சை ஏன் மீண்டும் இழுக்க முடியவில்லை ?

ஒவ்வொரு வினாடியும் இந்த உடலில் உயிர் உலவுவது மிகப் பெரிய அதிசயம்.

இந்த உடலை விட்டு உயிர்  போவது ஒன்றும் பெரிய அதிசயம் இல்லை.

ஒன்பது வாயில்கள் இந்த உடலில். ஒன்றுக்கும் பூட்டு கிடையாது. இந்த ஓட்டை பலூனில் காற்று நிற்பது அதிசயமா , காற்று இறங்கிப் போவது அதிசயமா ?

பாடல்

வருந்தும் உயிர்ஒன்பான் வாயில் உடம்பில் 
பொருந்துதல் தானே புதுமை - தீருந்திழாய்
சீதநீர் பொள்ளல் சிறுகுடத்து நில்லாது
வீதலோ நிற்றல் வியப்பு.